هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
MX11 اطلاعات php
MX7 اطلاعات php
NT1 اطلاعات php
NT2 اطلاعات php
Plesk1 اطلاعات php
Plesk2 اطلاعات php
unix01 اطلاعات php
unix02 اطلاعات php
unix03 اطلاعات php
unix05 اطلاعات php
unix07 اطلاعات php
unix11 اطلاعات php
unix13 اطلاعات php