Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
MX11 PHP инфо
MX7 PHP инфо
NT1 PHP инфо
NT2 PHP инфо
Plesk1 PHP инфо
Plesk2 PHP инфо
unix01 PHP инфо
unix02 PHP инфо
unix03 PHP инфо
unix05 PHP инфо
unix07 PHP инфо
unix11 PHP инфо
unix13 PHP инфо