Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
MX11 PHP Info
MX7 PHP Info
NT1 PHP Info
NT2 PHP Info
Plesk1 PHP Info
Plesk2 PHP Info
unix01 PHP Info
unix02 PHP Info
unix03 PHP Info
unix05 PHP Info
unix07 PHP Info
unix11 PHP Info
unix13 PHP Info